Nyelvtan - 1. szint
Név:
Feladat száma: 0
Pontszámod: 0
Milyen szófajhoz tartozik a következő szó?
összeg
Ige
Főnév
Igekötő
Névelő
Melléknév